Backoffice-medarbetare med projektledarkompetens/erfarenhet till Aqurat Fondkommission

Backoffice-medarbetare med projektledarkompetens/erfarenhet till Aqurat Fondkommission

Är du en självgående och engagerad backoffice-medarbetare som vill arbeta med andra specialister inom emission och på ett värdepappersbolag med kapitalstarka ägare? Då kan du vara den vi söker!

Arbetsuppgifter
Du har en solid erfarenhet inom Backoffice där du förmodligen redan är, till del eller helt, inne på projektledning alternativt har ambitionen och viljan att gå den vägen. Uppgifterna kan variera från uppdrag och tid – men det handlar alltid om Backoffice och/eller Projektledning. Inom projektledning så har du ett tydligt kundansvar med fokus på att tidsplanen hålls och att alla moment som ingår i detta leds framåt på ett kvalitativt och professionellt sätt. Inom Backoffice ingår arbetsuppgifter att uppdatera anmälningssedlar, öppna klientmedelskonton, göra emissionsbeställningar i Euroclear, ta emot och registrera anmälningssedlar i Excel, registrera inkomna betalningar och boka om teckningsrätter till BTA. I rollen får du även, via telefon och mail, svara på frågor från aktieägare, finansiella institut samt rådgivare kopplade till transaktionerna.

I denna roll får du komma nära affären och ha en tät dialog med aktieägare, rådgivare samt kunder och deras ledning och styrelser. Att arbeta inom Backoffice och vara projektledare innebär att ha en bred roll på företaget och kunna påverka arbetet och bolagets framtid och konkurrenskraft.

Vi arbetar huvudsakligen med och administrerar:

-       Företrädesemissioner

-       Riktade nyemissioner

-       Företagsförvärv (apport eller kontant)

-       Rådgivning kring transaktionsupplägg och genomförande

-       Incitamentsprogram

-       Sammanläggning/split

-       Automatiska inlösenförfaranden

-       Certified Adviser och Mentor


Önskvärda egenskaper och kvalifikationer
Vi tror att du har ett par års erfarenhet inom backoffice eller värdepappersadministration och har arbetat med hela flödet vad gäller till exempel emissioner. Alternativt har du arbetat på en fondkommissionär eller bank i en roll där du skapat dig en bred och djup värdepapperskunskap. Erfarenhet av projektledning är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av Euroclear. 

Som person är du noggrann och har ett starkt kvalitetsfokus. Du har ett eget driv och en hög arbetskapacitet med fokus på att leverera enligt deadline. Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs med att arbeta nära dina kollegor. Kundfokus och leveranssäkerhet sitter i ditt DNA.

Tjänsten är baserad i trevliga och lättillgängliga lokaler centralt på Kungsgatan 58.


Om företaget
Aqurat Fondkommission AB grundades 2008. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder små och medelstora bolag emissionstjänster och transaktionsrådgivning och är emissionsinstitut samt kontoförande institut i Euroclear Sweden AB. Aqurat Fondkommission AB är även av Nasdaq OMX certifierade rådgivare. Vi medverkar även vid planering och genomförande av transaktioner inklusive upprättande av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum.

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Humlegårdsgatan 17
114 46 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

#workatamendo

På Amendo arbetar glada, ambitiösa och professionella kollegor med stor drivkraft! Vi gillar människor, nöjda kunder, affärer, spontana skratt, nya idéer, att umgås, hållbarhet, jämlikhet, måndagar, fredagar och allt däremellan. Vår vision är att utveckla världen med kompetens. Det uppnår vi genom att arbeta nära våra kunder och kandidater, vara nyfikna på omvärlden och hela tiden vilja framåt.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor